Farmacia

Farmacia Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare este o farmacie de
circuit închis, situată la etajul I.
Aceasta are în structură:
- depozite de medicamente și soluții perfuzabile;
- receptura și laborator, unde se prepară rețete magistrale și elaborări;
- oficina, unde se preiau, se pregătesc și se eliberează condicile de medicamente;
- încăpere pentru reconstituirea medicamentelor citostatice;
- birou calculatoare – preluarea online a condicilor de medicamente, realizarea procedurilor de achiziții
medicamente.
Personalul Farmaciei :
1. Farmacist Șef– Cicioc Maria
2. Farmacist Pr. - Gascu Diana
3. Farmacist – Pop Mariana
4. Farmacist - Macovei Ramona Alina
Atribuțiile Farmaciei sunt:
- elaborarea de comenzi de furnizare, aprovizionare, care se realizează în baza achizițiilor efectuate
conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
- eliberarea de medicamente pentru secțiile spitalului, pe baza condicilor de prescripții medicale și a
condicilor de aparat;
- preparare de formule magistrale;
- preparare elaborări;
- reconstituirea medicamentelor citostatice administrate pacienților din secțiile Oncologie și
Hematologie;
- implicarea farmaciștilor din Farmacia Spitalului în unele studii clinice desfășurate la nivelul Spitalului
Județean.
Un alt rol important al Farmaciei este colaborarea la nivelul personalului farmaciei:
- între farmacist șef și conducerea spitalului;
- între personalul de specialitate al farmaciei și personalul medical din secțiile spitalului,
colaborare care se referă la informarea personalului din secții referitor la medicamentele existente
în farmacie și despre profilul farmacodinamic și farmacocinetic al medicamentelor din farmacie;
- între personalul de specialitate al farmaciei și alte instituții, organizații de specialitate;
- între personalul farmaciei și celelate departamente ale spitalului.

Localizare pe hartă

Top