Imprimă această pagină

Secţia Hematologie

Secţia Hematologie a Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare funcţionează la etajul VI al spitalului, din anul 2009, cu 25 paturi.

În secţie sunt încadraţi 1 medic primar şi 1 medic specialist.

În cadrul Secției de Hematologie se derulează Studiul Clinic GLIEAD GS-US-313-1580 din 28.03.2006 - TERAPIA CU LIMFOM MALIGN NONHODGKINIAN FOLICULAR IN RECADERE IDELALISIB

Medic șef secție,
Dr. Cristina Truică


a)Indicatorii de utilizare a serviciilor:

- nr paturi - 25;

- nr personal - 28;

- nr. cazuri acuţi - 537;

- nr. total zile spitalizare acuţi – 3.388;

- procent internări cu bilet trimitere de la medicul de familie - 0;

- de la medicul de specialitate – 98,9%;

- în urgenţă – 90%;

- transferuri – 2%;

- ICM= 1,4.

Cele mai frecvente grupe de diagnostic:

- 420 (limfom și leucemie nonacută cu complicaţii si comorbidităţi);

- 313 (limfom și leucemie nonacută fără complicaţii si comorbidităţi);

- 120 (alte boli mieloproliferative sau neoplasme slab diferenţiate cu complicaţii si comorbidităţi);

- 42 (boli reticuloendoteliale și imune cu complicaţii si comorbidităţi).


b)Indicatori de resurse umane:

- procentul personalului medical din totalul personalului angajat – 90% (procentul este crescut datorită faptului că personalul administrativ de deservire aparţine Spitalului Județean ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare);

- procentul personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical efectiv angajat al Secţiei de Hematologie– 13%;

- procentul personalului medical cu studii medii din totalul medical efectiv angajat – 57%;

- nr. total cazuri externat/medic – 895;

- nr. total cazuri externat/personal medical cu studii medii efectiv angajat – 127;

- nr. total cazuri externat/personal auxiliar efectiv angajat – 127.

 

c)Indicatori de calitate:

- durata medie de spitalizare pe total cazuri acuţi – 6,31;

- rata de utilizare a patului – 358,04%;

- rata infecţiilor nosocomiale – 0;

- rata mortalităţii intraspitaliceşti – 2,63%;

- decese în primele 24 de ore de la internare – 0,1%.

 

d)Indicatori de eficienţă:

- cost mediu pe zi de spitalizare –   256,09 RON;

- cost total pe bolnav externat - 2182,70 RON;

- cost total pe pat - 77060,40 RON;

- cost cu medicamente pe zi de spitalizare - 67,24 RON;

– cost cu medicamente pe bolnav externat - 450,55 RON;

- cost cu medicamente pe pat - 13335.43 RON.

PROGRAME:

- hemato-oncologie - 279.099 RON;

- hemofilie şi talasemie - 289.907 RON.

O parte din personal este supraspecializat în anumite domenii de cercetare ştiinţifică medicală. Timpi morți rezultă din faptul că materialul, informația, oamenii sau echipamentele nu sunt gata de a fi preluate (așteptări pentru tratamente, investigații paraclinice, consultați, la internare și externare, precum și la primirea rezultatelor de laborator).

Există posibilitatea extinderii secţiei  prin Ambulatoriul de Specialitate.

Colaborări directe cu instituţii de profil unde se efectuează investigaţii de specialitate: imunofenotipare, imunohistochimie, prelucrarea biopsiilor osoase, analize citogenetice la Spitalul Clinic Fundeni.

Pacienţii cu leucemii acute şi limfoame sunt transplantaţi la Târgu Mureş, Timişoara şi Fundeni (aproximativ 8 pacienţi anual), sunt pregătiţi pentru transplant de celule stem hematopoetice în Secţia Hematologie, iar posttransplant sunt preluaţi şi îngrijiţi încă din săptămâna a 2-a.

La nivelul Secţiei de Hematologie se desfăşoară în prezent 4 Studii Clinice.

Avem sprijinul Asociaţiei Antileucemie Maramureş, care ajută la plata analizelor suplimentare necesare diagnosticului şi terapiei hemopatiilor maligne, precum şi pentru transportul bolnavilor şi aparţinătorilor în Clinicile de Transplant medular din ţară şi străinătate.

Medicii Secției de Hematologie:

1.Dr. Truică Cristina – Medic Șef Secție, Medic Primar Hematologie
2.Dr. Todincă Adriana-Claudia – Medic Primar Hematologie
3.Dr. Pop Muntean Lavinia Andra – Medic Specialist Hematologie

Psiholog Practicant - Balaj Mihaela Simina
Asistent șef: Ciurdaș Mărioara

Galerie de imagini