Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală - CT, RMN

  1. Prezentarea laborator

 Laboratorul nostru oferă servicii de:

  • Radiologie convenționala pe 5 aparate
  • Mamografie digitală/ecografie mamară în cabinet dedicat
  • Ecografie generală și specială
  • Tomografie computerizată pe 3 aparate (achiziție spirală). De curând, laboratorul a fost dotat cu un CT cu 128 secțiuni, cel mai performant din NV țării.
  • RMN – rezonanță magnetică nucleară
  • Osteodensitometrie - DEXA

În ultimii ani, serviciul a progresat semnificativ, au fost amenajate și modernizate spatiile, s-a dotat cu aparatură performantă, s-au refăcut circuitele funcționale.

Un obiectiv important atins este digitizarea activității de radiologie convențională, crearea PACS și RIS, precum și conectarea la HIS.

Activitatea este asigurată permanent, inclusiv prin serviciul de gardă, de personal specializat (medici radiologi și asistente medicale de radiologie).

Colaborarea cu specialitățile clinice permite creșterea calității actului medical în beneficiul pacientului, dar și scurtarea semnificativă a intervalului de timp necesar stabilirii diagnosticului corect și, implicit instituirea tratamentului și rezolvarea cazurilor.

Laboratorul  este certificat ISO 9001 și este  în relație contractuală cu CAS MM. Acesta deservește întreaga populație a județului, dar și județele limitrofe. Rulajul pacienților este deosebit de mare, numărul de examinări crescând semnificativ, iar tendința este de continuă creștere. Investigațiile  se efectuează în regim de decontare CAS, în limita fondurilor alocate lunar și cu condiția prezentării documentelor prevăzute de normele contractuale, fie prin suportarea costurilor de către solicitant. Rezultatele examinărilor se eliberează în majoritatea cazurilor, în aceeasi zi, iar pentru CT, cu excepția urgențelor si RMN, în cel mult 72 de ore. (inclusiv iconografia pe CD).

Preocuparea principală a personalului nostru este o continuă perfecționare profesională, pentru a putea presta o activitate  desăvârșita și a avea o bună conduită  morală, totul pentru satisfacerea pacienților.

 

  1. Coordonarea laboratorului

 Medic șef:  Dr. Zagreanu Teodora

Asistent  Șef:  Caraciuc Alexandrina

 

  1. Medicii care activează în cadrul laboratorului

 

Nr.

crt.

 

NUME

 

 

GRAD PROFESIONAL, FUNCȚIE

SPECIALIZARE

INCADRARE

1

ZAGREANU TEODORA

MEDIC SEF PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

2

PUSCASU DIANA

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

3

KAZAY IUDIT-CARMEN

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

4

NEMES-BOTA SABIN

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

(CU TIMP PARTIAL)

5

TRENISAN DANIELA

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

6

KIRCHMAIER PETER

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

7

ANGHEL IOAN

DUMITRU

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

8

POP FLAVIUS

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT

9

FERENT ADELA

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE-IMAGISTICA

INCADRAT (CU ORA)

Feedback

Atenţie! Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume şi domiciliu / adresă e-mail) nu se iau în considerare şi vor fi clasate.”

Localizare pe hartă

Top