Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală - CT, RMN

 

Laboratorul nostru oferă servicii de:

 • Radiologie convențională pe 5 aparate;
 • Mamografie/ecografie mamară în cabinet dedicat;
 • Egografie generală și specială;
 • Tomografie computerizată pe 3 aparate (achiziție spirală) - De curând, laboratorul a fost dotat cu un CT cu 128 de secțiuni, cel mai performant din Nord - Vestul țării;
 • RMN – rezonanță magnetică nucleară;
 • Osteodensiometrie – DEXA.

În ultimii ani, serviciul a progresat semnificativ, au fost amenajate și modernizate spațiile, s-a dotat cu aparatură performantă, s-au refăcut circuitele funcționale.

Un obiectiv important atins este digitizarea activității de radiologie convențională, crearea PAS și RIS, precum și conectarea la HIS.

Activitatea este asigurată permanent, inclusiv prin serviciul de gardă, de personal specializat (medici radiologi și asistente medicale de radiologie). Colaborarea cu specialitățile clinice permite creșterea calității actului medical, în beneficiul pacientului, dar și scurtarea semnificativă a intervalului de timp necesar stabilirii diagnosticului corect și, implicit, instituirea tratamentului și rezolvarea cazurilor.

Laboratorul este certificat ISO 90001 și este în relație contractuală cu CAS Maramureș. Acesta deservește întreaga populație a județului nostru, dar și județele limitrofe. Rulajul pacienților este deosebit de mare, numărul de examinări crescând semnificativ, iar tendința este de continuă creștere.

Investigațiile se efectuează în regim de decontare CAS, în limita fondurilor alocate lunar și cu condiția prezentării documentelor prevăzute de normele contractuale, fie prin suportarea costurilor de către solicitant. Rezultatele examinărilor se eliberează, în majoritatea cazurilor, în aceeași zi, iar pentru CT (cu excepția urgențelor) și RMN, în 24 de ore (inclusiv iconografia pe CD).

Preocuparea principală a personalului nostru este o continuă perfecționare profesională, pentru a putea presta o activitate desăvârșită și a avea o bună conduită morală, totul pentru satisfacerea pacienților.

Medicii Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală - CT, RMN:

 1. Dr. Teodora Zăgreanu - Medic șef Laborator Radiologie
 2. Dr. Kazay Iudith - Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 3. Dr. Pușcașu Diana - Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 4. Dr. Kirchmaier Peter - Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 5. Dr. Sabin Nemeș Bota - Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 6. Dr. Daniela Trenișan – Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 7. Dr. Ferenț Adela - Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 8. Dr. Kassay Ana-Maria - Medic Primar Radiologie - Imagistică Medicală
 9. Dr. Drăgoi Ioana - Medic Specialist Radiologie - Imagistică Medicală
 10. Dr. Pop Flavius Gh. - Medic Specialist Radiologie - Imagistică Medicală

 

Fetcu Cristina – Fizician Principal

Nicoară Camelia Bianca - Fizician Specialist
As. șef - Alexandrina Caraciuc

Localizare pe hartă

Top