Ambulatoriu Integrat

AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

Prezentarea secției

Ambulatoriul Integrat al Spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a  asigura o asistenţă medicală complexă.

Ambulatoriul Integrat face parte din structura Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, iar activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează, în comun, platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului se organizează în aceeaşi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unităţii sau într-o altă clădire aparţinând unităţii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii. Medicii încadraţi în actualul Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului, la cerere, urmând ca, prin decizia Comitetului Director, să fie stabilită Secţia sau Compartimentul în care vor fi preluaţi.

Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat Casei de Asigurări de Sănătate cu care Spitalul are contract.

În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea Ambulatoriului Integrat al Spitalului se va desfăşura, de regulă, în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului.

Programarile telefonice pentru consultatii in cabinetele de Ambulatoriu integrat se fac la :
Fisier adulti prin Centrala telefonica la numarul 0262/205100/129 , zilnic, de luni pana vineri intre orele 10.00-18.00.
Fisier copii prin Centrala telefonica la numarul 0262/205100/129 , zilnic, de luni pana vineri intre orele 10.00-18.00.

Adresa: Baia Mare, Str. George Coșbuc, Nr. 31

Coordonarea Ambulatoriului Integrat

Medic coordonator - Dr. Deceanu Marinel Sergiu
Asistent coordonator - As. Pr. Hotya Olimpia

CABINETELE DE SPECIALITATE

ONCOLOGIE
ORTOPEDIE
ENDOCRINOLOGIE
REUMATOLOGIE
PNEUMOLOGIE
ALERGOLOGIE
DERMATOLOGIE
HEMATOLOGIE
CARDIOLOGIE
ORL
CHIRURGIE PLASTICA
NEUROCHIRUGIE

CHIRURGIE
UROLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
INTERNE
NEUROLOGIE
MEDICINA INTERNA
GERIATRIE
PSIHIATRIE
OFTALMOLOGIE
GINECOLOGIE
CHIRURGIE TORACICA
CHIRURGIE VASCULARA

GASTROENTEROLOGIE
ENDOSCOPIE DIGESTIVA
PSIHOLOGIE
MEDICINA MUNCII
NEUROLOGIE PEDIATRICA
PSIHIATRIE PEDIATRICA
PSIHOLOGIE PEDIATRICA
ORL PEDIATRICA
PEDIATRIE
CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA
OFTALMOLOGIE PEDIATRICA

Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire). Puteți decide singur dacă doriți să permiteți cookie-urile sau nu. Vă rugăm să rețineți că, dacă le respingeți, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului.