AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

Adresa: Baia Mare, Str. George Coșbuc, Nr. 31

Programările TELEFONICE pentru consultații în cabinetele de Ambulatoriu Integrat se fac la:
Fișier adulți direct la numărul de telefon 0262/275108 sau prin Centrală la numărul 0262/205100/129 interior 2196 , zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 17.00 ;
Fișier copii la numărul de de telefon 0262/205100/129 interior 2490


Ambulatoriul Integrat al Spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a sigura o asistenţă medicală complexă.

Ambulatoriul Integrat face parte din structura Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, iar activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului se organizează în aceeaşi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unităţii sau într-o altă clădire aparţinând unităţii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii. Medicii încadraţi în actualul Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului, la cerere, urmând ca, prin decizia Comitetului Director, să fie stabilită Secţia sau Compartimentul în care vor fi preluaţi.

Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat Casei de Asigurări de Sănătate cu care Spitalul are contract.

În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea Ambulatoriului Integrat al Spitalului se va desfăşura, de regulă, în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului.

Medic coordonator Ambulatoriu Integrat: Dr. Deceanu Marinel Sergiu

Asistent coordonator Ambulatoriu Integrat: As. Pr. Hotya Olimpia

 


 

Localizare pe hartă

Top