AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

Adresa: Baia Mare, Str. George Coșbuc, Nr. 31 Secretariat: 0262/276.556 sau 0262/205.100 - 205.129 Int. 2068 (Centrala)

Programările pentru consultații în cabinetele de Ambulator Integrat ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare se fac direct la numărul de telefon 0262/275.108 sau prin Centrala Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, la numărul 0262/205.100/129, interior 2196.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a sigura o asistenţă medicală complexă.

Ambulatoriul Integrat face parte din structura Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, iar activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului se organizează în aceeaşi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unităţii, sau într-o altă clădire aparţinând unităţii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii. Medicii încadraţi în actualul Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului, la cerere, urmând ca, prin decizia Comitetului Director, să fie stabilită Secţia sau Compartimentul în care vor fi preluaţi.

Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat Casei de Asigurări de Sănătate cu care Spitalul are contract.

În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea Ambulatoriului Integrat al Spitalului se va desfăşura, de regulă, în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului.

MEDIC COORDONATOR AMBULATORIU: DR. MARINCA DAN ASISTENT COORDONATOR: AS. PR. HOTYA OLIMPIA ASISTENT SOCIAL COORDONATOR: CREȚU ELENA

Specialităţile medicale

AMBULATORUL DE SPECIALITATE al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare oferă consultații medicale în următoarele specialități:

 • Medicină Internă
 • Cardiologie
 • ORL
 • ORL Copii
 • Oftalmologie
 • Oftalmologie Copii
 • Chirurgie Generală
 • Obstetrică-Ginecologie
 • Neurologie
 • Ortopedie și Traumatologie
 • Dermatovenerologie
 • Hematologie
 • Endocrinologie
 • Urologie
 • Gastroenterologie
 • Nefrologie
 • Neurochirurgie
 • Reumatologie
 • Chirurgie Plastică
 • Chirurgie Orală și Maxilo-Facială
 • Alergologie și imunologie
 • Chirurgie Vasculară
 • Medicina Muncii
 • Psihiatrie
 • Chirurgie Toracică
 • Pediatrie
 • Chirurgie și Ortopedie Pediatrică
 • Cardiologie Pediatrică
 • Neuropsihiatrie Pediatrică
 • Logopedie
 • Pneumologie
 • Boli Infecțioase
 • Geriatrie și Gerontologie
 • Microchirurgie Reconstructivă

Ambulatoriu integrat copii:

 • Neuropsihiatrie
 • Psihiatrie
 • Logopedie
 • Psihologie infantilă

CONDIȚII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAȚIILOR în AMBULATORUL INTEGRAT al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

1.Cardul de Sănătate

2. Acte doveditoare de asigurat:

 • buletin (Carte de Indentitate)
 • Adeverința de serviciu tipizată (modelul tipizat), conform Ordinului nr. 903 din 19 noiembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial sau adeverința vizată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Maramureș, unde se va regăsi numărul total de zile de concediu pentru ultimele 12 luni.
 • adeverință de la instituția școlară (carnet de elev), student, cupon de pensie (pentru pensionari), carnet de șomaj (pentru șomeri), chitanța de asigurare medicală de la CJAS
 • copie xerox după concediul medical (unde e cazul)

3. Bilet de trimitere tip de la medicul de familie, medicul de specialitate sau bilet de ieșire din spital

4. Bon de ordine de la fișier

Pentru eliberarea concediului medical:

 • adeverință în care se va menționa numărul total de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).

Localizare pe hartă

Top