Imprimă această pagină

Acte necesare la internare

Programul Biroului de Internări: 7.00 - 15.00, de Luni până Vineri

Tipuri de internare:

  • Spitalizare de zi
  • Spitalizare continuă

Tarife pentru:

  • avort la cerere : 50 lei
  • însoţitori pediatrie : 12,5 lei/zi
  • spitalizare de zi pentru neasiguraţi: 354 lei

Acte necesare pentru internare

  • Cardul de Sănătate
  • Cartea de Identitate (Certificat de Naștere în cazul copiilor sub 14 ani)
  • Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul specialist din cadrul Spitalului *
  • Dovada calităţii de asigurat

Angajaţi:
- adeverinţă salariu / adeverinţă de la locul de muncă + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Pensionari:
- cuponul de pensie din luna curentă sau cea precedentă (original sau xerocopie) + xerocopie buletin + Cardul de Sănătate

Şomeri:
- adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj + xerocopie buletin + Cardul de Sănătate

Coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi):
- adeverinţă de coasigurat + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
- adeverinţă de la Circa Financiară sau de la Primărie că nu au avut nici un venit + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate
- chitanţă sau adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Copii sub 18 ani:
- xerocopie după Certificatul de Naştere şi xerocopie după buletinul mamei (sau al tatălui)
- pentru copiii peste 14 ani - xerocopie după buletin (Cartea de Identitate) şi Adeverinţă de la şcoală

Elevi/studenți peste 18 ani:
- pentru elevii/ studenţii între 18 - 26 ani - adeverinţă de la liceu/ facultate + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Persoane cu handicap:
- xerocopie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap+ xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului sub 2 ani
- xerocopie după decizia de concediu pentru îngrijirea copilului + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

* În cazul în care un pacient primeşte de la medicul specialist un bilet de internare simplu, acesta trebuie să se prezinte la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Județean.