Acte necesare la internare

Programul Biroului de Internări: 7.00 - 15.00, de Luni până Vineri

Tipuri de internare:

  • Spitalizare de zi
  • Spitalizare continuă

Tarife pentru:

  • avort la cerere : 50 lei
  • însoţitori pediatrie : 12,5 lei/zi
  • spitalizare de zi pentru neasiguraţi: 354 lei

Acte necesare pentru internare

  • Cardul de Sănătate
  • Cartea de Identitate (Certificat de Naștere în cazul copiilor sub 14 ani)
  • Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul specialist din cadrul Spitalului *
  • Dovada calităţii de asigurat

Angajaţi:
- adeverinţă salariu / adeverinţă de la locul de muncă + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Pensionari:
- cuponul de pensie din luna curentă sau cea precedentă (original sau xerocopie) + xerocopie buletin + Cardul de Sănătate

Şomeri:
- adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj + xerocopie buletin + Cardul de Sănătate

Coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi):
- adeverinţă de coasigurat + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
- adeverinţă de la Circa Financiară sau de la Primărie că nu au avut nici un venit + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate
- chitanţă sau adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Copii sub 18 ani:
- xerocopie după Certificatul de Naştere şi xerocopie după buletinul mamei (sau al tatălui)
- pentru copiii peste 14 ani - xerocopie după buletin (Cartea de Identitate) şi Adeverinţă de la şcoală

Elevi/studenți peste 18 ani:
- pentru elevii/ studenţii între 18 - 26 ani - adeverinţă de la liceu/ facultate + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Persoane cu handicap:
- xerocopie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap+ xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului sub 2 ani
- xerocopie după decizia de concediu pentru îngrijirea copilului + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

* În cazul în care un pacient primeşte de la medicul specialist un bilet de internare simplu, acesta trebuie să se prezinte la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Județean.

Localizare pe hartă

Top