Declarații de avere și declarații de interese - 2017

MANAGER

Ec. Pintea Sorina: Declaraţie de avere/interese

DIRECTOR MEDICAL

Dr. Pop Vasile: Declaraţie de avere/interese

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE

As. Şandor Mirela: Declaraţie de avere/interese

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Checicheş Marcela: Declaraţie de avere/interese

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pop Rareş Dorin: Declaraţie de avere/interese

MEMBRU

Ambruș Emil: Declaraţie de avere/interese

MEMBRU

Moldovan George Dumitru: Declaraţie de avere / Declarație de interese

MEMBRU

Duţă Lucica Floare: Declaraţie de avere/interese

MEMBRU

Tomoiagă Gheorghe Bogdan: Declaraţie de avere/interese (incetare)

MEMBRU

Dr. Pop Rareş: Declaraţie de avere/interese

MEMBRU

Dr. Petruț Giuliano: Declaraţie de avere/interese

MEMBRU

Moldovan George: Declaraţie de avere/interese

MEMBRU

Cosmin Drulea : Declarație de avere/interese

MEMBRU

Totorean Viorica : Declarație de avere/interese

 

MEMBRU SUPLEANT

Cheudan Ioan: Declarație de avere/interese

MEMBRU SUPLEANT

Cerneștean Mihai Felician: Declarație de avere/interese

MEMBRU SUPLEANT

Dr. Sima Carmen: Declaratie avere/interese

MEMBRU SUPLEANT

Urszuly Rudolf: Declaratie avere/interese

MEMBRU SUPLEANT

Dr. Bărbuș Gavril: Declarație de avere/interese

MEMBRU SUPLEANT

Sabou Onorel: Declarație de avere/interese

UPU

Dr. Roman Dan: Declaraţie de avere/interese

PEDIATRIE

Dr. Ceaunica Cozeta: Declaraţie de avere/interese

MEDICINĂ INTERNĂ

Dr. Bonaţ Vasile: Declaraţie de avere/interese

HEMATOLOGIE

Dr. Truică Cristina: Declaraţie de avere/interese

DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE

Dr. Pop Lavinia: Declaraţie de avere/interese

ENDOCRINOLOGIE

Dr. Todea Doina: Declaraţie de avere/interese (incetare)

Dr. Cozma Ioana: Declaraţie de avere/interese (numire)

CARDIOLOGIE

Dr. Pop Călin: Declaraţie de avere/interese

REUMATOLOGIE

Dr. Ieremia Gabriela: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE VASCULARĂ

Dr. Hînsa Tiberiu: Declaraţie de avere/interese

NEUROLOGIE

Dr. Dunca Alice: Declaraţie de avere/interese

NEUROCHIRURGIE

Dr. Budulan Gheorghe: Declaraţie de avere/interese

UROLOGIE

Dr. Dragomir Liviu: Declaraţie de avere/interese

ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE

Dr. Dragoş Radu: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ

Dr. Demian Viorel: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE GENERALĂ

Dr. Mureşanu Dănuţ: Declaraţie de avere/interese

Dr. Mureşanu Dănuţ: Declaraţie de avere (actualizată)

ORL

Dr. Avram Sergiu: Declaraţie de avere/interese

OFTALMOLOGIE

Dr. Truş Maria: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE PLASTICĂ

Dr. Chertif Costache: Declaraţie de avere/interese

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

Dr. Ardeleanu Gheorghe: Declaraţie de avere/interese

NEONATOLOGIE

Dr. Pîrvănoiu Margareta: Declaraţie de avere/interese

ONCOLOGIE

Dr. Filip Dumitru: Declaraţie de avere/interese (numire)

Dr. Puşcă Eva: Declaraţie de avere/interese

MEDICINA MUNCII

Dr. Jula Lăcrămioara: Declaraţie de avere/interese

NEFROLOGIE

Dr. Pricop Daniela: Declaraţie de avere/interese

PLANIFICARE FAMILIALĂ

Dr. Bonea Diana: Declaraţie de avere/interese

MEDICINĂ LEGALĂ

Dr. Pintican Nicoleta: Declaraţie de avere/interese

BLOC OPERATOR

Dr. Leşe Eugenia Mihaela: Declaraţie de avere/interese

ATI

Dr. Mureşan Andrei: Declaraţie de avere/interese (încetare)

Dr. Stoicovici Adriana: Declaraţie de avere/interese (numire)

FARMACIE

Farm. Cicioc Maria: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Dr. Florentina Damian: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Dr. Zăgreanu Teodora: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR RADIOTERAPIE

Dr. Kazsay Tiberiu: Declaraţie de avere/interese (încetare)

Dr. Constantina Felicia: Declarație de avere/interese (numire)

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

Dr. Medan Mona: Declaraţie de avere/interese

ANATOMIE PATOLOGICĂ

Dr. Pop Liliana: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE

Dr. Paşca Vasile: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR ANGIOGRAFIE ŞI CATETERISM CARDIAC

Dr. Kozma Gabriela: Declaraţie de avere/interese

AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE

Dr. Marinca Dănuț: Declaraţie de avere/interese

UPU

As. Prelucan Florina: Declaraţie de avere/interese

PEDIATRIE

As. Marc Zanfira: Declaraţie de avere/interese

As. Rogojan Nadia: Declaraţie de avere/interese

MEDICINĂ INTERNĂ

As. Pop Voichiţa: Declaraţie de avere/interese

COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE

As. Marin Clara: Declaraţie de avere/interese

MEDICINA MUNCII

As. Napradean AneMari: Declaraţie de avere/interese

DIABET NUTRIţIE ŞI BOLI METABOLICE

As. Chira Claudia Ana: Declaraţie de avere/interese

ANATOMIE PATOLOGICA

As. Farcas Ioana: Declaraţie de avere/interese (actualizat)

CARDIOLOGIE

As. Barbolovici Gina Irina: Declaraţie de avere/interese

COMPARTIMENT USTAC

As. Filip Aurelia: Declaraţie de avere/interese

REUMATOLOGIE

As. Cupşa Alexandra: Declaraţie de avere/interese

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ

As. Lazăr Viorica: Declaraţie de avere/interese

NEUROLOGIE

As. Dragoş Leontina: Declaraţie de avere/interese

NEUROCHIRURGIE

As. Turda Grigor: Declaraţie de avere/interese

ONCOLOGIE

As. Ignat Maria: Declaraţie de avere/interese

OBSTETRICĂ GENECOLOGIE

As. Danci Mirela: Declaraţie de avere/interese

NEONATOLOGIE

As. Rus Adriana: Declaraţie de avere/interese

ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE

As. Rakoczi Artur: Declarație de avere/interese

CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ

As. Buda Marcela: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI RECONSTRUCTIVĂ

As. Rus Bucur Carmen: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE GENERALA

As. Sabău Gyongyi: Declaraţie de avere/interese

UROLOGIE

As. Sabou Onorel: Declaraţie de avere/interese

ORL

As. Nicoară Crina: Declaraţie de avere/interese

COMPARTIMENT OFTALOMOLOGIE

As. Cadar Gabriela: Declaraţie de avere/interese

HEMATOLOGIE

As. Ciurdaş Mărioara: Declaraţie de avere/interese

CHIRURGIE VASCULARĂ

As. Bîrle Aurica Liliana: Declaraţie de avere/interese

ATI

As. Ofrim Reghina: Declaraţie de avere/interese

As. Moldovan Dana: Declaraţie de avere/interese

BLOC OPERATOR

As. Zoicaș Voicu: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

As. Mărginean Mioara: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

As. Caraciuc Alexandrina: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR RADIOTERAPIE

As. Cociş Victor: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ

As. Farcaș Monica: Declarație de avere/interese

LABORATOR ANGIOGRAFIE ŞI CATETERISM CARDIAC

As. Pop Persida: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR BALNEOFIZIOTERAPIE

As. Herteg Maria: Declaraţie de avere/interese

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE

As. Sabău Daniela: Declaraţie de avere/interese

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

As. Fărcaş Rodica: Declaraţie de avere/interese

STERILIZARE

As. Fărcaş Sanda: Declaraţie de avere/interese

SPIN

As. Bujor Mihai: Declaraţie de avere/interese

AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE

As. Hotya Olimpia: Declaraţie de avere/interese

As. social coord. Crețu Elena: Declarație avere/interese

AMBULATORIU DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI

As. coord. Popa Stela: Declaraţie de avere/interese

CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

As. Popescu Stela Adelina: Declaraţie de avere/interese

CENTRU DE HEMODIALIZĂ

As. Vaum Roxana: Declaraţie de avere/interese

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ

As. Leş Diana: Declaraţie de avere/interese

BLOC ALIMENTAR

As. Petruţ Dana: Declaratie de avere/interese

SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ

As. Prie Andrea: Declaratie de avere/interese

BIROU FINANCIAR

Ghiduţ Livia Aurica: Declaraţie de avere/interese

BIROU CONTABILITATE

Popa Rodica: Declaraţie de avere/interese

SERVICIUL RUNOS

Santa Mariana: Declaraţie de avere/interese

BIROU PERSONAL

Lesniczki Ileana: Declaraţie de avere/interese

BIROU AUDIT

Hotea Rita: Declaraţie de avere/interese

BIROU SECURITATEA MUNCII,PSI

Florian Dorin: Declaraţie de avere/interese

SERVICIUL INFORMATICĂ

Bălan Doru: Declaraţie de avere/interese

Costin Eugen: Declarație de avere/interese

SERVICIUL EVALUARE ŞI STATISTICĂ SANITARĂ

Sturza Mariana: Declaraţie de avere/interese

BIROU INTERNĂRI

Pintean Silvia: Declaraţie de avere/interese

BIROU MANAGEMENTUL CALITĂŢII, EVALUARE ŞI ACREDITARE

Bozga Daniela: Declaraţie de avere/interese

BIROU EVALUARE SI ACREDITARE

Balazs Zorica: Declaraţie de avere/interese

BIROU JURIDIC

Horgoş Alize: Declaraţie de avere/interese

SERVICIUL TEHINC

Goga Octavian: Declaraţie de avere/interese

BIROU INVESTIŢII

Botorce Dan: Declaraţie de avere/interese

ATELIERUL DE ÎNTREŢINERE

Kozma Daniel: Declaraţie de avere/interese

BIROU SERVICE,REPARAŢII ŞI EVIDENŢĂ DISPOZITIVE MEDICALE

Botoi Daniela: Declaraţie de avere/interese

BIROU FORMAŢIE,ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Gâta Daniela: Declaraţie de avere/interese

Burzo Ligia Doina: Declaraţie de avere/interese

E.S.I.O

Criste Ioan: Declaraţie de avere/interese

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Cremene Simona: Declaraţie de avere/interese

BIROU ADMINISTRATIV

Moş Romeo: Declaraţie de avere/interese

BLOC ALIMENTAR

Zola Ioan: Declaraţie de avere/interese

SERVICUL APROVIZIONARE TRANSPORT

Rednic Gavril: Declaraţie de avere/interese

BIROU APROVIZIONARE TRANSPORT

Popa Gavril: Declaraţie de avere/interese

BIROU ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE

Maar Gabriela: Declaraţie de avere/interese

Feedback

Atenţie! Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume şi domiciliu / adresă e-mail) nu se iau în considerare şi vor fi clasate.”

Localizare pe hartă

Top