Anunțuri angajare

 • 26
 • Iul
 • 2016
Anunț privind reluarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi temporar vacante de registrator medical, pe durată determinată, stabilit inițial la data de 1.07.2016.
 • 22
 • Iul
 • 2016
Rezultatele finale obținute în urma susținerii probelor la concursul organizat în data de 18.07.2016 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de kinetoterapeut pe perioadă determinată, de asistent medical în specialitatea balnefizioterapie și recuperare medicală pe perioadă determinată, de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată, de bucătari pe perioadă determinată și de liftier pe perioadă determinată.
 • 20
 • Iul
 • 2016
Anunț privind locul și ora desfășurării interviului/ probei practice la concursul organizat în data de 21.07.2016 pentru candidații care au obținut minim nota 7.00 la proba scrisă desfășurată luni, 18 iullie pentru posturile de kenoterapeut, asistent medical de balnefiziokinetoterapie și recuperare medicală, îngrijitoare curățenie, liftier și muncitor calificat -bucătar.
 • 18
 • Iul
 • 2016
Rezultatele probelor scrise susținute de candidații înscriși la concursul din 18 iulie 2016, în vederea ocupării a trei posturi temporar-vacante de asistenți medicali generaliști, a trei posturi temporar vacante de îngrijitoare curățenie, a două posturi temporar-vacante de bucătari, a două posturi temporar vacante de liftier, a două posturi temporar vacante de kinetoterapeut, a două posturi temporar-vacante de asistent medical specialitatea balneofizioterapie și recuperare medicală.

Localizare pe hartă

Top