Imprimă această pagină

Anunț interviu concurs posturi temporar vacante

21 August 2017

Anunț privind locul și ora desfașurării interviului/probei practice la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor temporar vacante de muncitori calificați, funcționar, respectiv muncitori necalificați, pe durată determinată.