Imprimă această pagină

Misiunea

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 2021

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAIA MARE, are o preocupare continua in a oferi  servicii de un înalt nivel calitativ, cat mai eficient posibil si de a satisface cerintele PACIENTILOR/APARTINATORILOR, precum și dezvoltarea activităților medicale în concordanță cu progresul știintific și nevoile de asistentă medicală ale populației.

Misiunea

 • Dezvoltarea activitații spitalului conform nevoilor de sănătate a populației;
 • Prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri;
 • Conștientizarea de către comunitate și de către fiecare individ în parte cu privire la rolurile și responsabilitățile pe care le au, modificarea comportamentului individual în ceea ce privește profilaxia primară, secundară și terțiară a bolilor;
 • Asigurarea fiecărui individ în parte unui nivel corespunzător de protecție a sănătății, precum și oportunități egale de a accesa serviciile medicale;
 • Îmbunătățirea raportului cost-beneficiu, în vederea asigurarii unui nivel performant al activității medicale;
 • Respectarea demnității umane, a principiilor eticii și deontologiei medicale și a grijii față de sănătatea pecientului;
 • Promovarea eficacitații si eficienței prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic si prin optimizarea procesului decizional.

Viziunea

 • Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș" își propune îmbunătățirea stării de sănătate a populației si realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba cetațeanului;
 • Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș" își propune oferirea de servicii de sănătate diversificate tuturor pacienților, atât din județul Maramureș, cât și celor din județele limitrofe.

Obiective generale

 • Respectarea dreptului la ocrotirea sanatații populației;
 • Plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
 • Garantarea calității și siguranței actului medical;
 • Cresterea rolului serviciilor preventive;
 • Asigurarea accesibilitații la servicii.

Personalul medico-sanitar din SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAIA MARE se obligă 

 • Să respecte demnitatea vieții umane;
 • Să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare;
 • Să sustină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare;
 • Să promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea;
 • Să se conformeze în totalitate cerințelor stabilite în autorizațiile, licențele, certificatele și avizele pe care le deținem, cerintelor legislației naționale în domeniul de activitate, legislației de mediu, legislației sănătății si securității ocupaționale.

Prezenta politică este comunicată, afisată și însușită de tot personalul,  disponibilă pentru public și poate fi modificată/completată ori de câte ori este nevoie.

 

MANAGER-INTERIMAR

Dr.Pop Vasile-Ioan