Misiunea

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI ŞI SECURITĂŢII SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE

Conducerea SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ”  BAIA MARE consideră calitatea serviciilor medicale prestate locuitorilor judeţului Maramureş, a celor din municipiul BAIA MARE şi din împrejurimi, ca fiind factorul principal care determină performanţele spitalului şi depune eforturi permanente pentru satisfacerea cerinţelor PACIENŢILOR (CLIENŢILOR)/ APARŢINĂTORILOR, angajându-se în ceea ce priveşte buna practică profesională.

Misiunea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” este să asigure servicii medicale de calitate, într-un mediu plăcut şi sigur populaţiei judeţului Maramureş şi a celor din împrejurimi.

Viziunea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” este de a crea imaginea unui spital de prestigiu, care să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din nordul ţării.

Principiul de bază al politicii noastre în domeniul calităţii este orientarea către CLIENT (PACIENT/ APARȚINĂTOR) pentru a-i identifica cât mai exact nevoile şi aşteptările şi a le satisface prin furnizarea celor mai bune servicii medicale.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici, SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ” are implementat şi menţine un Sistem Integrat de Management, în conformitate cu standardele: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, prin care promovează o politică orientată spre satisfacerea permanentă a clienţilor - pacienţilor/aparţinătorilor, de reducere a impacturilor negative ale activităţilor sale asupra mediului şi de reducere a riscurilor privind securitatea şi sănătatea ocupaţională pentru proprii angajaţi, pacienți/ aparţinători/ vizitatori/ subcontractanți, prin desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă.

 

Conducerea SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE şi-a stabilit ca obiective prioritare:

 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului satisfacţiei pacienţilor/ aparţinătorilor/ clienţilor/ salariaţilor faţă de serviciile oferite şi modul de interacţionare/ colaborare;
 • Măsurarea cu regularitate a feedback-ului de la pacienţi/ aparţinători/ clienţi, pentru a stabili nivelul de satisfacţie a acestora;
 •  Asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor;
 •  Prevenirea şi diminuarea reclamaţiilor privind calitatea serviciilor furnizate, poluarea mediului şi respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate ocupaţională;
 •  Instruirea, evaluarea şi conştientizarea personalului privitor la cerinţele instituţei;
 •  Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor medicale oferite;
 •  Respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile domeniului de activitate;
 •  Comunicarea politicii în cadrul spitalului şi conştientizarea tuturor angajaţilor privind importanţa acesteia;
 •  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii instituţiei Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 •  Conformitatea cu legislaţia actuală privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă şi cu alte cerinţe aplicabile la care instituţia a aderat;
 •  Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate-mediu-sanatatate şi securitate ocupaţională;
 •  Îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere;
 •  Achiziţionarea de noi aparate performante, necesare îmbunătăţirii continue a actului medical.

 

Personalul medico-sanitar din Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare se obligă:

 • să respecte demnitatea vieţii umane;
 • să manifeste compasiune şi să îngrijească fără discriminare;
 • să susţină perfecţiunea şi profesionalismul prin educaţie, cercetare şi evaluare;
 • să promoveze calitatea, echitatea şi responsabilitatea;
 • să manifeste, în mod continuu, profesionalism în activităţile desfăşurate.

 

Conducerea SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE îşi asumă răspunderea comunicării acestei politici întregului personal şi analizării ei la intervale de timp planificate, pentru a fi în mod continuu adecvată faţă de misiune si viziune.

 

Data

29.01.2014

530-01Ed.1/Rev.5

Manager,

Ec. Pintea Sorina

Localizare pe hartă

Top