Consiliul Medical

CONSILIUL MEDICAL al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

 

COMPONENȚĂ

1. dr. Pop Vasile – Ioan – director medical – preşedinte
2. farm. pr. Pop Mariana – farmacist şef
3. dr. Păușan Alina – medic şef Secţia ATI
4. dr. Lucian Bogdan Mihail – medic şef Secţia pediatrie
5. dr. Repede Călin Răzvan – medic şef Secţia neurologie
6. dr. Budulan Gheorghe – medic şef Secţia neurochirurgie
7. dr. Demian Viorel – medic şef Secţia chirurgie şi ortopedie pediatrică
8. dr. Ieremia Gabriela – medic coordonator Compartimentul reumatologie
9. dr. Sabo Sorina – medic coordonator Secția recuperare medicală, medicină fizică și balneologie
10.dr. Hânsa Alin Tiberiu – medic coordonator Compartimentul chirurgie cardiovasculară și Compartimentul chirurgie vasculară
11. dr. Bonaț Vasile – medic şef Secţia medicină internă
12. dr. Pop Călin – medic şef Secţia cardiologie
13. dr. Pop Lavinia – medic şef Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
14. dr. Truică Ligia Cristina - medic şef Secţia hematologie
15. dr. Cozma Ioana Anca – medic coordonator Compartimentul endocrinologie
16. dr. Filip Dumitru – medic şef Secţia oncologie medicală
17. dr. Avram Sergiu – medic şef Secţia ORL
18. dr. Făt Veronica Andreea – medic coordonator Compartimentul oftalmologie
19. dr. Timiş Găvrilă – medic şef Secţia obstetrică – ginecologie
20.dr. Chertif Costache – medic şef Secţia chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
21. dr. Pîrvănoiu Margareta – medic şef Secţia neonatologie
22. dr. Mureşanu Dănuţ – medic şef Secţia chirurgie generală
23. dr. Leşe Mihaela – medic coordonator Bloc operator
24. dr. Dragoş Radu - medic şef Secţia ortopedie şi traumatologie
25. dr. Dragomir Liviu – medic şef Secţia urologie
26. dr. Deceanu Marinel Sergiu – medic coordonator Ambulatoriul integrat
27. dr. Roman Dan Claudiu – medic şef UPU – SMURD
28. dr. Jula Lăcrimioara Liana – medic coordonator Compartimentul medicina muncii
29. dr. Pricop Daniela – medic şef Stația de hemodializă
30. dr. Cherecheș Florina – medic coordonator Compartimentul nefrologie
31. dr. Pintican Nicoleta Simona – medic şef Serviciul de medicină legală
32. dr. Pop Liliana – medic şef Laboratorul de anatomie patologică
33. dr. Damian Florentina Delia – medic şef Laboratorul de analize medicale
34. dr. Trenişan Daniela – medic şef Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, CT, RMN
35. dr. Medan Mona – medic şef Laboratorul de recuperare medicală, medicină fizică și balneologie
36. dr. Constantina Felicia – medic şef Laboratorul de radioterapie
37. dr. Paşca Vasile – medic şef Laboratorul de explorari functionale
38. dr. Kozma Gabriela - medic coordonator Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac și cardiologie intervențională
39. dr. Bonea Diana - medic coordonator Cabinet de planificare familială
40. dr. Luca Lucian Ioan - medic coordonator Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
41. dr. Petruț Giuliano – medic coordonator Compartimentul chirurgie toracică
42. dr. Varga Delia – medic coordonator Centrul de sănătate mintală
43. dr. Ionescu Radu Mihai Ion - medic coordonator Compartimentul gastroenterologie
44. as. pr. Șandor Mirela Maria – director îngrijiri medicale

---------------------------

ATRIBUȚII

 1. Evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de Spital şi face propuneri pentru elaborarea:
  - planului de dezvoltare a Spitalului, pe perioada mandatului;
  - planului anual de furnizare de servicii medicale al Spitalului;
  - planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare.
  2. Face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului.
  3. Participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale Spitalului.
  4. Desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în Spital, inclusiv:
  - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul Spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
  - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
  - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.
  Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu Nucleul de calitate, Comisia de analiză DRG şi cu Serviciul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul Spitalului.
  5. Stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul unităţii şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora.
  6. Elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de Spital, pe care îl supune spre aprobare Comitetului Director.
  7. Înaintează Comitetului Director propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul instituţiei.
  8. Evaluează necesarul de personal medical al unităţii şi face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a Spitalului.
  9. Evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Comitetului Director cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul Spitalului, după caz.
  10. Participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat.
  11. Înaintează Comitetului Director propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar.
  12. Face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul Spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate.
  13. Reprezintă Spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră.
  14. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul unităţii, colaborând cu Colegiul Medicilor din România.
  15. Răspunde de acreditarea personalului medical al Spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  16. Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.).
  17. Participă, alături de Manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale.
  18. Stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul Spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor instituţiei, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente.
  19. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei Spitalului.
  20. Analizează şi formulează informări/note explicative privind sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în unitate, referitoare la activitatea medicală a Spitalului.
  21. Elaborează raportul anual de activitate medicală a instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  22. Alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare.

Feedback

Atenţie! Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume şi domiciliu / adresă e-mail) nu se iau în considerare şi vor fi clasate.”

Localizare pe hartă

Top