Despre noi

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" BAIA MARE reprezintă unitatea sanitară cea mai importantă a judeţului Maramureş, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 511.000 locuitori ai judeţului, iar pentru unele specialităţi (cardiologie intervenţională: implant stimulatoare cardiace şi defibrilatoare automate interne, neurochirurgie, chirurgie vasculară periferică), deserveşte şi bolnavii din judeţele limitrofe - Satu Mare şi Sălaj.
Populaţia deservită provine din zona minieră şi este reprezentată procentual, astfel: 0-17 ani (20%), 18-65 de ani (67%), peste 65 de ani (13%), urban (58,81%), rural (41,19%). Este un judeţ cu morbiditate mare, rezultantă a faptului că pacienţii şi-au exercitat activitatea în zona minieră, iar gradul mare de poluare al municipiului Baia Mare a afectat, de asemenea, starea de sănătate.
Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii şi prin Unitatea de Primire Urgenţe, pentru urgenţele medico-chirurgicale. Baza cotidiană a activitătăţii o constituie urgenţele medicale, în proporție de peste 70%, managementul medical al cazurilor fiind asigurat în Unitatea Primire Urgențe (UPU), camerele de primire urgenţe, inclusiv liniile de gardă de specialitate, dar si cele care vin din cabinetele medicale ale Ambulatoriului Integrat.
Spitalul Judeţean de Urgență “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare este singura entitate din judeţ care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate, celelalte fiind centrele universitare Cluj-Napoca, Oradea şi Tîrgu Mureş. Principalele motive sunt bunul renume al specialiştilor noştri, dar şi competenţa celorlalte unităţi.
Spitalul Județean deţine autorizaţie sanitară de funcţionare, Certificat de Management al Calităţii ISO 9001:2008, Certificat Management de Mediu ISO 14001, Certificat de Management al Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale OHSAS 18001.
Spitalul Județean ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare este acreditat să efectueze studii clinice în domeniul medicamentului prin Ordin de Ministru şi dispune de o reţea IT complexă.
Laboratorul de Analize Medicale al spitalului este competent să efectueze activităţi de analize medicale, conform Certificatului de Acreditare RENAR.
Din punct de vedere patrimonial, Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriș” are calitatea de administrator al bunurilor aflate în proprietatea Consiliului Județean Maramureș, ca reprezentant al statului.
Principala sursă de finanţare este Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pe baza contractuală anuală în sistem DRG şi plata pe servicii medicale.
Există şi alte surse de finanţare reprezentate de:
- Sume alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Maramureș
- Venituri din servicii medicale acordate la cerere
- Donaţii şi sponsorizări
O alternativă aflată în stadiul iniţial este accesarea de resurse financiare comunitare pe Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, pentru reparaţii capitale şi dotare, pentru care a fost început studiul de fezabilitate, pe cheltuiala Spitalului Judeţean “Dr. Constatin Opriş” Baia Mare.

Din data de 08.10.2010 s-au inceput lucrările de reabilitare a Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constatin Opriş” – ( Proiect Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “ Dr. Constatin Opriş ” – Baia Mare).

Localizare pe hartă

Top