Despre noi

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Maramureș, asigurând asistența medicală de specialitate pentru peste 100.000 de locuitori din municipiul Baia Mare, respectiv peste 500.000 de locuitori ai județului.

Pentru unele specialități (cardiologie intervențională: implant stimulatoare cardiace și defibrilatoare automate interne, neurochirurgie, chirurgie vasculară periferică) deservește și bolnavii din județele limitrofe, respectiv Satu Mare și Sălaj, îndeplinind, totodată, și funcția de spital de urgență.

STRUCTURA

Spitalul are în structură un număr de 920 de paturi spitalizare continuă și 70 de paturi spitalizare de zi.

În  cadrul  structurii  spitalului  funcţionează  compartimente de specialitate, respectiv: gastroenterologie, chirurgie bucomaxilofacială, toxicologie, arşi, neuropsihiatrie pediatrică, chirurgie toracica.

De asemenea, avem structura de balneo-fizioterapie, cabinet planning familial, cabinete de

medicină pentru sportivi și Unitatea de Primire Urgențe.

Pe lângă secţiile cu paturi, în spital funcţionează ambulatoriul de specialitate integrat, farmacie, laborator de analize medicale, laborator de radiologie și imagistică medicală, medicină legală, laborator angiografie, laborator anatomie patologică, compartiment sterilizare, laborator explorări funcționale, bloc operator. La acestea se adaugă celelalte structuri necesare bunei funcţionări a instituţiei: serviciu financiar-contabil, serviciu  administrativ, serviciu tehnic, serviciu aprovizionare-transport, serviciu management resurse umane, serviciu achiziții, birou juridic, birou registratură, serviciu IT, serviciu statistică şi informatică medicală etc.

MISIUNEA SPITALULUI

Misiunea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” este să asigure servicii medicale de calitate, într-un mediu plăcut și sigur populației județului Maramureș si a celor din imprejurimi.

VIZIUNEA CONDUCERII

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare își propune să își consolideze poziția de principal furnizor de servicii medicale din județul Maramureș și din județele limitrofe.

În același timp, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare își propune să îmbunătățească permanent calitatea actului medical prestat, în acord cu cele mai ridicate standarde internaționale și în contextul național și zonal.

VALORILE UNITĂȚII

În atingerea țintei propuse, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare pornește de la următorul set de valori:

  • legalitatea tuturor acțiunilor întreprinse;
  • respectarea dreptului populației de a beneficia de servicii medicale;
  • garantarea calității și a siguranței actului medical;
  • accesul facil la serviciile medicale oferite;
  • competența profesională a personalului și încurajarea dezvoltării acesteia;
  • transparența decizională;
  • accesul populației la informația cu caracter medical.

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare trebuie să fie pregătit permanent pentru a răspunde la nevoile și așteptările pacienților și să se adapteze continuu la schimbările economice, politice și profesionale privind conținutul și calitatea serviciilor medicale.

Considerăm că spitalele bune sunt acelea care obțin rezultate bune pentru pacienții lor!

Feedback

Atenţie! Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume şi domiciliu / adresă e-mail) nu se iau în considerare şi vor fi clasate.”

Localizare pe hartă

Top